Home /

Berekening impact

Berekening impact

Impact 

Het resultaat van de afvalzakkenanalyse die we in 2018 lieten uitvoeren hebben we gebruikt om de impact van elke actie weer te geven. Die analyse was vrij detaillistisch, zo werd tot op een 30-tal soorten/categorieën uitgesorteerd. Er werd bv gemeten wat het aandeel recycleerbaar en niet recycleerbaar papier en karton is, het aandeel kunststoffolies, het aandeel plastic flessen en flacons, brood & banket, bereide gerechten, etc.. De belangrijkste hebben we gebundeld tot de categorieën waarop je kan filteren. 


% van de afvalzak
In de analyse werd er bepaald hoeveel kg van die 30-tal categorieën er op jaarbasis verdween in de afvalzak. Rekening houdend met het gemiddelde vulgewicht van de afvalzak berekenden we het aandeel en het aantal afvalzakken dat je daarmee bespaart.

Kostprijs afvalzak
De financiële winst die we weergeven, is gebaseerd op het aantal afvalzakken die je op jaarbasis bespaart. Er is rekening gehouden met de actuele kostprijs van de afvalzak (2021). 

CO2
Bij de acties rond voedselverlies kunnen we de impact voor de uitstoot van CO2 weergeven. Dit cijfer is gebaseerd op het onderzoek van de Vlaamse overheid uit 2018, maar zonder het aandeel vloeistoffen. Zo bekomen we dat 1kg voedselverlies=2,4kg CO2. De berekening van het CO2 equivalent is geen exacte wetenschap, maar het benadert de realiteit en geeft weer dat voedselverlies wel een belangrijk item is. (de exacte cijfers ontbreken bij bepaalde onderzoeken en er wordt vertrokken vanuit diverse aannames).

Acties en impact
De impact is berekend op jaarbasis. Dat betekent dat je de acties een jaar moet volhouden om die impact te bereiken. Geen nood! Weet dat wanneer je doorgaans 4 of 6 weken de verandering systematisch toepast, dit na die periode evolueert tot een gewoonte.
De impact is niet altijd één op één toe te schrijven aan die ene actie. De actie geeft je een concrete tip en inspiratie van hoe het beter kan en automatisch zal je ook andere zaken doen die daaraan gerelateerd zijn. 

Nice to have
Bepaalde zaken krijgen als impact een 'nice to have' omdat de impact op de afvalzak te beperkt is, maar wel een mooie en leuke aanvulling is op een duurzamere levensstijl. Ook deelnemen aan workshop krijgen een 'nicetohave', want door je deelname zal je nog niet meteen jouw gedrag wijzigen. Beslis je om na een workshop bv te starten met composteren, dan neem je deel aan die actie en zie je meteen jouw impact jaarbasis.

Waarom mag je bepaalde acties 6x herhalen?
Bepaalde acties mag je tot 6x herhalen, zoals  broodballetjes maken. Dit heeft te maken met wat hierboven beschreven staat. Een gewoonte veranderen lukt niet in een keer, daarom geven we  je een zetje: als je 6x deelneemt aan een actie, is de kans groot dat dit geïntegreerd geraakt in jouw dagelijkse gewoonten.
Voor die acties zal je de impact in jouw account zien optellen als je daar meer dan 1 keer aan deelneemt. Hou rekening dat de impact van brood, niet 1 op 1 toe te schrijven is aan het maken van broodballetjes, maar aan het vermijden brood en banket niet meer in de vuilnisbak belanden.